Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 3818 Tinn

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 3818 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3818_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
3818 Tinn91bdcf48-a9b6-4a39-a4c1-ec34fd7aff2f3011387280.00N: 6656276.30, Ø: 490568.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket