Bygningspunkt (flere) som ligger på samme bygningsflate i fkb-bygning i 3818 Tinn

Avvikene skyldes enten feilregistrering i matrikkel eller manglende bygningsdelelinje i FKB-Bygning. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Det ble ikke funnet noen avvik ved konsistenskontroll bygningspunktBygning for kommunenr 3818 kjørt 2023-08-16 10:59