Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3819 Hjartdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3819 HjartdalbygningDyrkamark43 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3819 HjartdalbygningTakoverbygg13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3819 HjartdalbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3819 HjartdalbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3819 HjartdalbygningspunktAnnenBygning50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3819 HjartdalannenBygningStor13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3819 HjartdalbygningTiltak18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3819 HjartdalbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3819 HjartdalbygningslinjerBygning14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil