Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3820 Seljord

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3820 SeljordbygningDyrkamark31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3820 SeljordbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3820 SeljordbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3820 SeljordbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3820 SeljordbygningspunktAnnenBygning38 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3820 SeljordannenBygningStor1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3820 SeljordbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3820 SeljordbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3820 SeljordbygningslinjerBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil