Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3821 Kviteseid

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3821 KviteseidbygningDyrkamark27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3821 KviteseidbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3821 KviteseidbygningVeg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3821 KviteseidbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3821 KviteseidbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3821 KviteseidannenBygningStor17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3821 KviteseidbygningTiltak4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3821 KviteseidbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3821 KviteseidbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil