Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3822 Nissedal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3822 NissedalbygningDyrkamark12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3822 NissedalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3822 NissedalbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3822 NissedalbygningVann0 HTML-Rapport
3822 NissedalbygningspunktAnnenBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3822 NissedalannenBygningStor22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3822 NissedalbygningTiltak3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3822 NissedalbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3822 NissedalbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil