Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3822 Nissedal

Analysen er utført 2023-08-17 13:01

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3822 NissedaltraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3822 NissedalVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
3822 NissedalvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
3822 NissedalvegnettVegref7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3822 NissedalvegMedium64 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil