Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 3822 Nissedal

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Det ble ikke funnet noen avvik ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 3822 kjørt 2023-08-17 13:01