Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3823 Fyresdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3823 FyresdalbygningDyrkamark19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3823 FyresdalbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3823 FyresdalbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3823 FyresdalbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3823 FyresdalbygningspunktAnnenBygning57 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3823 FyresdalannenBygningStor34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3823 FyresdalbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3823 FyresdalbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3823 FyresdalbygningslinjerBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil