Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3823 Fyresdal

Analysen er utført 2023-08-17 13:01

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3823 FyresdaltraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3823 FyresdalVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
3823 FyresdalvegavgrensningVegnett1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3823 FyresdalvegnettVegref0 HTML-Rapport
3823 FyresdalvegMedium52 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil