Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3824 Tokke

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3824 TokkebygningDyrkamark32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3824 TokkebygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3824 TokkebygningVeg8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3824 TokkebygningVann0 HTML-Rapport
3824 TokkebygningspunktAnnenBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3824 TokkeannenBygningStor21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3824 TokkebygningTiltak7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3824 TokkebygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3824 TokkebygningslinjerBygning16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil