Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3825 Vinje

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3825 VinjebygningDyrkamark59 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3825 VinjebygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3825 VinjebygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3825 VinjebygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3825 VinjebygningspunktAnnenBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3825 VinjeannenBygningStor15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3825 VinjebygningTiltak0 HTML-Rapport
3825 VinjebygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3825 VinjebygningslinjerBygning67 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil