Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3825 Vinje

Analysen er utført 2023-08-17 13:01

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3825 VinjetraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3825 VinjeVegnett_uten_flate3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3825 VinjevegavgrensningVegnett3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3825 VinjevegnettVegref10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3825 VinjevegMedium83 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil