Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4201 Risør

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4201 RisørbygningDyrkamark5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4201 RisørbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4201 RisørbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4201 RisørbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4201 RisørbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
4201 RisørannenBygningStor18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4201 RisørbygningTiltak15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4201 RisørbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4201 RisørbygningslinjerBygning50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil