Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4202 Grimstad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4202 GrimstadbygningDyrkamark14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4202 GrimstadbygningTakoverbygg11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4202 GrimstadbygningVeg14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4202 GrimstadbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4202 GrimstadbygningspunktAnnenBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4202 GrimstadannenBygningStor137 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4202 GrimstadbygningTiltak0 HTML-Rapport
4202 GrimstadbygningspunktBygning32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4202 GrimstadbygningslinjerBygning22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil