Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 4202 Grimstad

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Avvik funnet ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 4202 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4202_traktorvegOverlapperVeg.zip

KommuneLokalIdTypevegPosisjonWMS-bilde
4202 Grimstad5954e896-cfda-4cc2-958e-1edd38acfd32traktorvegN: 6479349.31, Ø: 470437.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket