Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 4202 Grimstad

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 4202 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4202_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
4202 Grimstad0c20b317-9a34-46b4-a075-db9a9d9ca1a3iLuftTN: 6473714.87, Ø: 479120.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad58ee64cb-d022-443c-9cd5-983369f05815iLuftTN: 6472334.50, Ø: 480553.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad58ee64cb-d022-443c-9cd5-983369f05815iLuftTN: 6472445.60, Ø: 480630.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadb17ec978-ef60-4767-9fe9-807a024869cdiLuftTN: 6472449.07, Ø: 480625.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadb17ec978-ef60-4767-9fe9-807a024869cdiLuftTN: 6472338.19, Ø: 480548.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstaddb263d48-04d8-45f7-958c-7b6f9da729d4iLuftTN: 6466572.32, Ø: 477679.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad0e0e79ff-334b-4de8-9541-bfbd47a58457iLuftTN: 6470935.24, Ø: 463955.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad818e4c1c-c044-4996-8bd8-3683f7addd3ciLuftTN: 6470665.22, Ø: 463321.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstaddf7f99cb-ec98-4dd0-a88b-7aadce5594e7iLuftTN: 6471439.12, Ø: 464833.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstaddf7f99cb-ec98-4dd0-a88b-7aadce5594e7iLuftTN: 6470938.79, Ø: 463958.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad0ad94b50-b520-41bc-b856-5d4c2a9717baiLuftTN: 6471999.30, Ø: 465640.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad331ae1b9-6728-4031-90fd-b15dc861a8bdiLuftTN: 6474256.67, Ø: 464949.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadfb630dc5-a024-4757-b4a1-28c8ac25781ciLuftTN: 6459779.05, Ø: 470602.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad0ca19f12-1ebc-4229-8cdb-4b0b31c7e5a2iLuftTN: 6459792.36, Ø: 470604.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad330434c8-6efd-4f5c-88ed-a5532f8e91cfiLuftTN: 6471627.04, Ø: 472441.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad1c4280a0-c101-4029-96b7-14ca684ac558iLuftTN: 6468649.40, Ø: 476472.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad31e46bce-1110-492e-bea7-d6130927f339iLuftTN: 6468834.07, Ø: 476502.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad731eec27-9964-496f-8135-b58eec53df20iLuftTN: 6470120.34, Ø: 477560.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad40e29eb0-3c7b-45b4-a9e6-ade87ff29e6biLuftTN: 6469971.35, Ø: 477425.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstade503fd1b-0c43-429f-b8ed-da61224bb4e2iLuftTN: 6470086.42, Ø: 477590.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad5e57552e-78d4-4451-a103-26e42b735d80iLuftTN: 6474246.14, Ø: 464954.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad2753de7a-b203-4b55-8988-429687b7d2f3iLuftTN: 6468348.52, Ø: 476465.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad0de4de94-56e0-4747-8207-6ea3a16800b5iLuftTN: 6467376.55, Ø: 475464.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad0de4de94-56e0-4747-8207-6ea3a16800b5iLuftTN: 6467373.76, Ø: 475467.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad3985f30a-7793-461b-8420-0ec79dc0e1bdiLuftTN: 6467381.89, Ø: 475457.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad8edeaa54-ac58-4ff3-8240-b413e54537caiLuftTN: 6467389.76, Ø: 475446.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad5292c9bd-734d-482f-8634-d4dccb382b05iLuftTN: 6468334.92, Ø: 476492.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad3e170921-cac8-4199-afbe-adc35e58f6e3iLuftTN: 6468331.74, Ø: 476500.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad57885e04-28f7-4371-8d50-6f621267d278iLuftTN: 6466870.84, Ø: 475567.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadf4f1b9f4-9bcf-4125-b074-c1904f3e64a8iLuftTN: 6467239.73, Ø: 475363.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad56621489-84cf-4009-ab31-1ee8bb81c46biLuftTN: 6469993.54, Ø: 477361.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadd7b0afac-f653-4f66-a995-175571ed063fiLuftTN: 6473995.45, Ø: 477913.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad4eae617f-6345-4256-bf33-77ffa9c9738biLuftUN: 6470867.96, Ø: 479575.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad4eae617f-6345-4256-bf33-77ffa9c9738biLuftUN: 6470871.68, Ø: 479570.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad4cc2227a-7222-48ce-afcf-61caf4a36a47iLuftTN: 6472332.58, Ø: 480544.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad4cc2227a-7222-48ce-afcf-61caf4a36a47iLuftTN: 6472328.95, Ø: 480549.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad4cc2227a-7222-48ce-afcf-61caf4a36a47iLuftTN: 6471477.07, Ø: 480116.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad4cc2227a-7222-48ce-afcf-61caf4a36a47iLuftTN: 6471951.94, Ø: 480338.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad4cc2227a-7222-48ce-afcf-61caf4a36a47iLuftTN: 6471953.92, Ø: 480332.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad4cc2227a-7222-48ce-afcf-61caf4a36a47iLuftTN: 6471481.19, Ø: 480111.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad4cc2227a-7222-48ce-afcf-61caf4a36a47iLuftTN: 6470869.23, Ø: 479576.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad4cc2227a-7222-48ce-afcf-61caf4a36a47iLuftTN: 6470873.03, Ø: 479571.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadb9ed7bc1-8efe-4382-8111-231302893727iLuftTN: 6469252.90, Ø: 477470.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad271acb4b-02b2-4f51-a618-031f85513270iLuftTN: 6470102.01, Ø: 477579.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad271acb4b-02b2-4f51-a618-031f85513270iLuftTN: 6468838.37, Ø: 476511.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad70e16194-3668-417c-be30-bb6248ed7162iLuftTN: 6461019.35, Ø: 467100.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad0fc3629e-0a9a-4c45-878c-52b20ac000b8underTerrengetTN: 6461892.76, Ø: 467558.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad854cbe84-ca64-4ed8-87aa-55e68eca051dunderTerrengetTN: 6466345.09, Ø: 474024.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad854cbe84-ca64-4ed8-87aa-55e68eca051diLuftTN: 6466770.09, Ø: 474569.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad854cbe84-ca64-4ed8-87aa-55e68eca051diLuftTN: 6464755.26, Ø: 473189.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad854cbe84-ca64-4ed8-87aa-55e68eca051diLuftTN: 6465346.32, Ø: 473433.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad854cbe84-ca64-4ed8-87aa-55e68eca051diLuftTN: 6465043.04, Ø: 473370.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadd721b1fd-e37b-4928-8379-3a3075761d46underTerrengetTN: 6466334.78, Ø: 474028.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadd721b1fd-e37b-4928-8379-3a3075761d46iLuftTN: 6466768.12, Ø: 474574.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadd721b1fd-e37b-4928-8379-3a3075761d46iLuftTN: 6465346.38, Ø: 473443.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadd721b1fd-e37b-4928-8379-3a3075761d46iLuftTN: 6464749.62, Ø: 473198.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadd721b1fd-e37b-4928-8379-3a3075761d46iLuftTN: 6465038.93, Ø: 473380.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad372f239f-85da-4582-9ef0-b89e966b5663iLuftTN: 6466786.85, Ø: 474592.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad372f239f-85da-4582-9ef0-b89e966b5663iLuftTN: 6466784.76, Ø: 474598.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad11406e7e-4754-4b89-ad4b-eb1d56f0f50ciLuftTN: 6463006.25, Ø: 470755.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad13baa25a-b577-445a-acf3-ffbb376ebda8iLuftTN: 6462987.98, Ø: 470635.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad8ee69b73-a1ca-420d-9c1c-b2b14b707a22iLuftTN: 6463019.59, Ø: 470753.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad8ee69b73-a1ca-420d-9c1c-b2b14b707a22iLuftTN: 6463016.10, Ø: 470753.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstada37879c7-7e2d-4a85-b53e-2297f0b018a9iLuftTN: 6464298.90, Ø: 472840.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadf1a1d080-40ab-485e-be32-23aa32d0f497iLuftTN: 6464306.47, Ø: 472833.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadf1a1d080-40ab-485e-be32-23aa32d0f497iLuftTN: 6464268.80, Ø: 472801.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad98e206e3-f359-4afe-a07e-c519edf0545diLuftTN: 6463670.92, Ø: 472215.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad98e206e3-f359-4afe-a07e-c519edf0545diLuftTN: 6464232.11, Ø: 472783.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad8f188226-21dc-4550-874f-c23bc4a3e910iLuftTN: 6463001.34, Ø: 470633.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad8f188226-21dc-4550-874f-c23bc4a3e910iLuftTN: 6462997.85, Ø: 470633.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadf9c0389e-6135-47c4-8c52-164f7ba0e79biLuftTN: 6464229.50, Ø: 472939.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstada32bb577-f3d7-4f0b-9237-1b94bca97b34iLuftTN: 6463682.86, Ø: 472214.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad88745164-8513-453d-94b0-64c1e5676327iLuftTN: 6462133.51, Ø: 469139.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadf4312b3f-9c26-4355-9da0-e3001e85ad91iLuftTN: 6462123.24, Ø: 469143.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadecac6e3f-469e-4aa0-95f1-b1675f837890iLuftTN: 6464238.54, Ø: 473050.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad295b3f61-9f61-4d31-a780-b954dec4c727iLuftTN: 6462620.33, Ø: 471484.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket