Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 4202 Grimstad

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 4202 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4202_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
4202 Grimstad9e738ab1-225e-4e8b-b6d7-8ea243b22abbVegdekkekantN: 6466269.52, Ø: 476322.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstade0e60646-ae08-4357-b449-ccb2c91ee01eVegdekkekantN: 6466137.33, Ø: 476205.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadfd125c56-2ff5-4eba-8110-0d8d55672106VegdekkekantN: 6466222.07, Ø: 476295.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad7c2c8d01-4aca-46f2-a4c7-534641731b55VegdekkekantN: 6469641.08, Ø: 476388.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad47d929d0-8bab-413b-87a7-0ec9e0eb79feVegdekkekantN: 6468858.06, Ø: 478704.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad54a264ea-577e-42ab-95c1-4da710f50c8cVegdekkekantN: 6468239.21, Ø: 479188.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad433da0cf-0b32-41e3-8985-34b4988e822aVegdekkekantN: 6468293.72, Ø: 478903.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad9ca9fb49-3be0-436a-8d89-fd0a2fbae62cVegdekkekantN: 6468259.05, Ø: 478907.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad4c8abe39-05f9-40a5-8902-6b450c4af4b5VegdekkekantN: 6468290.58, Ø: 478895.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad517358b7-fe09-4225-b8b7-979c2d852279VegdekkekantN: 6468257.17, Ø: 478908.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad56d431a7-cebb-4a7c-af49-376363fec0ffVegdekkekantN: 6466570.49, Ø: 476303.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad674e6020-f65d-4531-ace4-7875dbac7cbfVegdekkekantN: 6466586.32, Ø: 476337.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadba90b36c-167e-4796-a953-8c84c19949eaVegdekkekantN: 6466531.46, Ø: 476370.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad3fad9e0f-b88f-4cc2-8a7b-3e3e46daff22VegdekkekantN: 6465824.71, Ø: 477261.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad8baaf6b1-17ff-49b0-acc5-49b465a65bc0VegdekkekantN: 6466081.77, Ø: 477216.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad00c899d7-5abf-4b8f-84f9-87467cc621feVegdekkekantN: 6465011.80, Ø: 471791.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad59e53cff-1de4-424d-97c8-63b056ad8b6aVegdekkekantN: 6465064.31, Ø: 471812.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadf66e245d-33ce-4cad-bf8f-210c93597451VegdekkekantN: 6465011.80, Ø: 471791.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad48bcab2e-84a2-4995-ae70-a163aae04559VegdekkekantN: 6464089.61, Ø: 474364.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad47c47da0-d0dd-4ade-b71f-a584f7438d10VegdekkekantN: 6463649.71, Ø: 474702.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad000660af-2dfb-498b-b747-e3fa387de04eVegdekkekantN: 6472482.62, Ø: 484015.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad97165908-39b9-4c91-8015-261b0e4166afVegdekkekantN: 6472441.70, Ø: 484064.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad60e6e52d-8d25-4834-9663-708ac7cd59bbVegdekkekantN: 6466410.70, Ø: 475858.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadde7c8652-7390-4249-8222-7112c02ca033VegdekkekantN: 6462085.69, Ø: 469390.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad6a3d0669-6a2b-4855-8aa0-6db8ba3df078VegdekkekantN: 6467653.97, Ø: 478974.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad9dd1a1a3-c92e-4277-b614-b916f486cb4eVegdekkekantN: 6464923.75, Ø: 475317.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket