Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende vegreferanse som underliggende vegnett i 4202 Grimstad

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegnettVegref for kommunenr 4202 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4202_vegnettVegref.zip

KommuneLokalIdVbase VegkategoriVbase VegnummerVbase mediumVegflate vegkategoriVegflate vegnummerVegflate mediumLengdePosisjonWMS-bilde
4202 Grimstad2e4e2971-b48d-493a-af8e-dc6d1b96eb7fF420None18EL28.15N: 6463333.78, Ø: 471783.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad5cd842ec-1427-43ca-84ae-55b57d95a6fdF420None1960KL14.14N: 6466811.12, Ø: 474512.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad67534f62-0dde-4f20-89ef-fed5c44c759fF420None18EL28.20N: 6463315.85, Ø: 471777.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad6870daf8-c2d2-44e0-950e-0389f54679a2E18underTerrenget420FL17.12N: 6466330.10, Ø: 474022.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad53e9536b-233b-43af-ad11-488939701df9E18None3600FL22.65N: 6469984.51, Ø: 477393.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad2c8d9b3b-03d9-40c1-a6a4-7e6ce843caf1E18iLuft420FT23.67N: 6463310.49, Ø: 471776.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad4cc5042f-8947-4bb4-a657-7fd91e6335d0E18iLuft420FT17.32N: 6464253.45, Ø: 472801.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad4fb2b6f8-484a-4a87-b5b5-cb9d5694fb21E18iLuft3630FT12.05N: 6472332.58, Ø: 480544.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstada0e74a30-b89a-4c24-bc2f-d277eec14ce7E18None1100KL12.11N: 6468160.60, Ø: 476437.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad82d649d6-925a-441e-8f89-2acff8d56e22F420None98669PT10.05N: 6461604.05, Ø: 471059.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad8ec36fbc-fc07-4346-bfc5-c68aeee451d2F420None1452KT10.09N: 6467715.47, Ø: 476470.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad9253e09f-3b47-4bd4-9660-c916e9d8ab59F407None18EU16.19N: 6470434.06, Ø: 478407.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadb2b3d9ca-507d-46e0-a01b-8ab7d3358bcdF420None18EL18.49N: 6464343.74, Ø: 472863.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad107d9b7b-b35a-4e60-a72c-6485a98d0643F420iLuft18EL25.85N: 6464358.58, Ø: 472889.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadd2e7b44a-a034-47b8-86c5-c6042ee6d9b8F420None1315KT12.87N: 6470317.25, Ø: 480024.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadd86429ea-c1cb-4e7c-8664-10e256b4d0c7F420None97528PT11.22N: 6469725.49, Ø: 477666.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadc76a4ce2-34b3-4d64-ba7f-e67c18bd2942F420None98731PT10.98N: 6465575.36, Ø: 473492.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad0b1f6f06-3166-4742-b756-420d7f26d017F420None96628PT12.07N: 6467360.93, Ø: 476466.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstada98beb8d-9069-444a-a56b-3e79ec457c07F420None99706PT12.35N: 6469977.30, Ø: 479382.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad5e4fc0f2-9ebd-4472-bce4-1f9711072469F420None98425PT14.99N: 6466732.05, Ø: 473951.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad73c5b9b9-b58f-4947-8828-998cb7b4c6b9E18underTerrenget1098PT11.98N: 6468082.60, Ø: 476400.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad854cbe84-ca64-4ed8-87aa-55e68eca051dF420iLuft18ET18.79N: 6466339.62, Ø: 474024.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad854cbe84-ca64-4ed8-87aa-55e68eca051dS109underTerrenget18ET12.21N: 6464757.08, Ø: 473180.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad8edeaa54-ac58-4ff3-8240-b413e54537caF404None18ET19.69N: 6467407.29, Ø: 475391.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadb7356ef0-eb33-4ae8-ad20-28189609c97dF420None18ET24.04N: 6465018.32, Ø: 473471.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadd721b1fd-e37b-4928-8379-3a3075761d46F420iLuft18ET18.20N: 6466330.57, Ø: 474027.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadd721b1fd-e37b-4928-8379-3a3075761d46S107underTerrenget18ET12.26N: 6465343.69, Ø: 473440.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstadd721b1fd-e37b-4928-8379-3a3075761d46S109underTerrenget18ET11.54N: 6464743.12, Ø: 473202.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad625bbe8f-81c6-42fc-a218-5739005578e2E18None404FT12.49N: 6467423.19, Ø: 475389.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad09d2b767-75ba-443e-836c-a047b88f61f5F420None99713PT14.95N: 6469671.22, Ø: 477562.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad11da67cb-d90a-4844-b9dd-8fe9e79be3aeF420None98383PT10.91N: 6469747.90, Ø: 477741.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad11ee33dd-1e0b-4367-be19-4d0a38ed89a3E18None420FT24.18N: 6468381.53, Ø: 476554.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstade61578fb-b078-4a4f-9015-a9453de15380F3616None2055KT10.74N: 6462499.62, Ø: 472953.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad21d76e7d-9c6f-489d-be47-e8d78193cf29F420None1290KT11.52N: 6466100.67, Ø: 475955.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstade503fd1b-0c43-429f-b8ed-da61224bb4e2F420None18ET14.78N: 6469991.15, Ø: 477646.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstade503fd1b-0c43-429f-b8ed-da61224bb4e2F3600None18ET14.57N: 6469994.13, Ø: 477630.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad372f239f-85da-4582-9ef0-b89e966b5663F420None18ET25.09N: 6466751.16, Ø: 474716.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad3867d515-3887-4770-8e1b-261d1167030aF3624None1820KT12.73N: 6467161.90, Ø: 475657.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad436c685b-9862-4e46-a092-8b0a4b550d00F420None1339PT11.90N: 6469761.75, Ø: 477819.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad19a17353-8d88-4e7c-8b58-91c37fc9a100F404None1426KT10.15N: 6467579.10, Ø: 475112.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad271acb4b-02b2-4f51-a618-031f85513270F3600iLuft18ET22.76N: 6469979.55, Ø: 477399.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad271acb4b-02b2-4f51-a618-031f85513270S127iLuft18ET11.11N: 6470324.20, Ø: 477869.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad0cab6bc4-7fbf-45de-8d9d-1f924acefa53F420None1908PT12.87N: 6471527.21, Ø: 481130.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4202 Grimstad72409ae7-83d1-4845-9b5b-832fff72ecb2F420None98553PT14.92N: 6467855.35, Ø: 476465.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket