Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4203 Arendal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4203 ArendalbygningDyrkamark4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4203 ArendalbygningTakoverbygg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4203 ArendalbygningVeg41 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4203 ArendalbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4203 ArendalbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
4203 ArendalannenBygningStor16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4203 ArendalbygningTiltak9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4203 ArendalbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4203 ArendalbygningslinjerBygning23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil