Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4204 Kristiansand

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4204 KristiansandbygningDyrkamark31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4204 KristiansandbygningTakoverbygg32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4204 KristiansandbygningVeg50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4204 KristiansandbygningVann8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4204 KristiansandbygningspunktAnnenBygning68 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4204 KristiansandannenBygningStor119 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4204 KristiansandbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4204 KristiansandbygningspunktBygning44 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4204 KristiansandbygningslinjerBygning200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil