Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4204 Kristiansand

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4204 KristiansandtraktorvegOverlapperVeg13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4204 KristiansandVegnett_uten_flate17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4204 KristiansandvegavgrensningVegnett112 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4204 KristiansandvegnettVegref200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4204 KristiansandvegMedium200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil