Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4205 Lindesnes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4205 LindesnesbygningDyrkamark10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4205 LindesnesbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4205 LindesnesbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4205 LindesnesbygningVann20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4205 LindesnesbygningspunktAnnenBygning24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4205 LindesnesannenBygningStor25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4205 LindesnesbygningTiltak35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4205 LindesnesbygningspunktBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4205 LindesnesbygningslinjerBygning106 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil