Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4206 Farsund

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4206 FarsundbygningDyrkamark38 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4206 FarsundbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4206 FarsundbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4206 FarsundbygningVann16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4206 FarsundbygningspunktAnnenBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4206 FarsundannenBygningStor35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4206 FarsundbygningTiltak4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4206 FarsundbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4206 FarsundbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil