Store annenbygning-flater i 4206 Farsund

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 4206 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4206_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
4206 Farsundc1603e87-aceb-4bc2-8b75-ad17408492811235.35N: 6440088.27, Ø: 369500.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundaa8cf5d3-f379-415a-b102-e41c5f2fa3ee1149.40N: 6439574.75, Ø: 363250.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund281fecf4-992c-4312-b28c-7b1f1bc9009f1140.23N: 6440209.14, Ø: 369673.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund173dced8-7d4d-48c5-b6d3-d849c1d5c96e711.71N: 6438963.49, Ø: 369182.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund69068fb2-e602-4939-b151-31b914f26e79704.40N: 6440223.35, Ø: 361703.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund2d6bd2a6-93f7-4d4b-8f19-f1f44dbde88e563.02N: 6441176.20, Ø: 370018.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund55c84abc-1fa3-49f4-aa43-224bc9bfa169484.34N: 6439153.87, Ø: 369571.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundf8d3b130-d7da-4aa2-9cc9-ab7afdd9ea5a435.13N: 6439121.02, Ø: 369136.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund7e6d1051-28ac-47e1-b4ad-67c753f68ed9417.76N: 6440335.85, Ø: 359981.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund83ecd6c3-d05e-4d0a-ae7e-fdd8b4bd5196386.13N: 6443769.04, Ø: 358050.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund5b201cdb-f261-4da0-854b-c2f66e03fccf381.12N: 6439294.25, Ø: 369517.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundd6a63e5f-55b0-4b30-a732-2717ce6cd5e9373.17N: 6442311.21, Ø: 357776.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund681efef0-0c5a-4917-9342-d54c89e842ac364.48N: 6437844.48, Ø: 369534.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund1f63e58d-9622-461f-b84b-e05aaaaa65a7353.92N: 6441947.26, Ø: 363672.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund9f152853-3411-401d-8815-670e857e3872348.06N: 6439488.22, Ø: 370810.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund1b0f74a6-b061-49ea-a58f-cfbc7f167db8321.99N: 6441293.66, Ø: 370449.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund77a569da-a8a4-4f9a-a508-357e57433597320.08N: 6438822.85, Ø: 369398.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund36909e5f-73ed-4645-8a37-891080fe596a307.84N: 6440830.03, Ø: 360518.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund3a8a3697-2a27-41cb-8f92-1b64106cb77d292.63N: 6440728.83, Ø: 369615.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundc8cdacf7-22e2-4958-bbb6-56029ad6b2e4291.78N: 6438911.46, Ø: 369019.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund7d11a755-8dbf-4c12-9539-5ea0c8adf730288.13N: 6442991.72, Ø: 361139.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund2ab58306-4617-463f-acce-ee27e1f806a2283.27N: 6447213.87, Ø: 361937.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundd29dc789-56b3-4d2f-a14f-4fac55ae5332276.93N: 6446509.21, Ø: 359560.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund10d2aee8-aaae-47df-9a19-dd4026804729264.98N: 6441479.17, Ø: 370064.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund4f6467ef-e365-4459-8bc2-7d3efb70d93d263.70N: 6443270.50, Ø: 360426.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund7c5e720f-f40c-4a81-9160-1c40bbca0742259.68N: 6440068.84, Ø: 362607.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsunddcf6b2e5-9ca8-4edf-b95c-8f5d0fa69b55258.04N: 6440643.16, Ø: 362393.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund67cebc4e-7000-4c10-b7d3-37d245d08e23248.84N: 6444552.06, Ø: 359707.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund7461211e-fa0f-494c-9bfc-d876fe79e7b6247.65N: 6439243.26, Ø: 368162.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund9a96e288-9882-49e6-b8af-ccf5ac957555245.02N: 6438808.89, Ø: 369412.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsunda2fe907b-736c-4b6c-a3d3-93dedd41757c237.90N: 6443670.39, Ø: 362936.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund08b9b05a-d0e7-4a2f-8b3d-b0b78bc9aa88228.94N: 6439052.62, Ø: 363780.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund1be5db7c-2acb-4750-88d1-c52f70092575213.67N: 6444621.90, Ø: 359661.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund9a63e19b-2b63-47b5-9353-b53aa0e36fb6211.76N: 6439047.68, Ø: 369257.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundd89c9722-0900-403c-a8c0-633f5e27825d205.38N: 6445402.48, Ø: 366350.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket