Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 4206 Farsund

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 4206 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4206_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
4206 Farsundf2b7c0a6-d3a3-4dc3-8cbd-583e2f1b691d30094722121MB161N: 6443398.30, Ø: 370181.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund60960773-7a78-4e95-a0a1-13bdc18aa5b7897033521TB181N: 6440203.00, Ø: 362241.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundc51a1eec-1301-42c1-a88f-da6f95fe323b16885979121TB181N: 6452618.00, Ø: 374263.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundb2bfeb3f-2022-4581-af60-289e5ef5cb1316879056221TB182N: 6444849.00, Ø: 359330.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund60dbc375-0b49-42b2-b121-e3896f063f2a16888319621TB216N: 6440380.00, Ø: 365210.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund029d9774-74a8-4ff8-a650-8805e00352a82446030421TB241N: 6444475.00, Ø: 361491.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundbdc2aa38-63ac-4ca6-8aef-f00f3fb0f8222446031221TB241N: 6444467.00, Ø: 361493.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund8d33e759-deae-427d-924b-e2e3f268e0c830100372421MB241N: 6450048.60, Ø: 363395.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund9de3452a-d5c4-4dd0-b9c3-f9838fd5d01c16881656121TB241N: 6440105.00, Ø: 368357.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund8fdd4083-1e8e-4288-bc5a-4b7ed2c22d5d16881581621TB241N: 6439002.00, Ø: 367636.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund4ea3b38d-2c41-41d2-bf48-d2f85ea49efa16886851021TB249N: 6443526.00, Ø: 360238.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsunda3883f8f-825a-455c-bbc6-489920c3c7af16887000021TB249N: 6444040.00, Ø: 361022.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundabc695dd-7c66-4f02-bc52-9a4af77d0cce16886852921TB249N: 6444469.00, Ø: 360842.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund0310ee49-ee14-4448-9d5b-0e54bc68954216887243721TB249N: 6443315.00, Ø: 365494.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundb68a86e4-5d09-40b0-a382-9a8ad93f04cc16887558421TB249N: 6445477.00, Ø: 373440.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundb763d5f4-4440-47af-bb8a-1b5eb51c993916886854521TB249N: 6442404.00, Ø: 364048.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundc4baf618-c6a7-4504-bafb-7425ff6da74b16880345121TB249N: 6441660.00, Ø: 358750.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsunde2a48fd5-e254-4fdf-b6a4-50d51667b0b32048312121TB249N: 6440335.00, Ø: 361720.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundec181a0b-a37d-4a97-85ab-f11af5756e6416887374321TB249N: 6445441.00, Ø: 366385.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundb38eaad5-3bcb-40c6-aee0-da7a3787de3416879906321TB249N: 6440959.00, Ø: 362595.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund498b78e5-0af9-4d24-a804-178447c94f5316887244521TB249N: 6443284.00, Ø: 365516.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund4af26013-f549-4e45-9eee-7021c414a1d616887292521TB249N: 6440560.00, Ø: 366956.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund7b6a24f8-ef1a-456f-a795-bd2da18a6c6b16887093021TB249N: 6446508.00, Ø: 359007.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund19461c44-1bf5-4b80-8a5b-24e9f66e641d16888414121TB249N: 6440208.00, Ø: 365777.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundcfa81bb2-0dab-4752-ad7a-594c3efae97616887084121TB249N: 6445786.00, Ø: 361146.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundd0fe93a8-7bc4-4bbe-b655-dd34b00a844716887585121TB249N: 6453408.00, Ø: 372997.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsunddbfb925a-d40b-476c-92f8-ea944964958b16887389121TB249N: 6445402.00, Ø: 366219.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund877b7c8e-5058-4a8c-9690-c7874e8b570816887060421TB249N: 6450081.00, Ø: 364609.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund1ccfd0c4-408c-44c9-b2de-86a802a8232016888461321TB249N: 6443708.00, Ø: 377855.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund50ae5d7f-7c98-48e6-9c3c-9aa9cb0c6d3616887388321TB249N: 6445401.00, Ø: 366208.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund5354ea3a-2932-4c59-89f8-453db5ee095d16887578921TB249N: 6445041.00, Ø: 372241.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund53c3007d-70dd-4fd5-ae51-053b84b9263016887218621TB249N: 6440156.00, Ø: 365080.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund63389a40-8790-40e8-83d3-46bb6dc8b07e16886869321TB249N: 6446259.00, Ø: 358929.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundf97ec9d5-c71c-4120-9c5f-01e920bda12816886984321TB249N: 6444277.00, Ø: 363267.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundfc31e988-b7d7-43a3-a0f4-a1ee72ffec7d16886985121TB249N: 6444282.00, Ø: 363276.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund74e123bb-3913-44c1-af2c-91984e73e30116886906121TB249N: 6453299.00, Ø: 366789.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund3474cad9-1dfa-49ac-8414-28419430390d16887297621TB249N: 6442095.00, Ø: 366730.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund9209a7dc-dc6f-4c20-ad99-66bf405c36b516878164421TB999N: 6442873.00, Ø: 357649.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket