Bygningspunkt i takoverbyggflater i fkb-bygning i 4206 Farsund

Avvikene skyldes vanligvis at takoverbygget er klassifisert feil (skal være bygning), men kan også skyldes feil registrering i matrikkelen. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTakoverbygg for kommunenr 4206 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4206_bygningTakoverbygg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTakoverbygg_lokalidPosisjonWMS-bilde
4206 Farsund023ab71f-e169-48d0-8e4b-6c4cb46c4af5204859738b5857d3-76b1-48f1-a22f-8a5589cc89a1N: 6441385.00, Ø: 370624.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket