Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 4206 Farsund

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 4206 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4206_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
4206 Farsund173dfa9f-d428-4603-aeac-94238d1f804d300834305HavflateN: 6440131.80, Ø: 378247.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundaad5ef83-561d-4466-a3ce-0c13885bb1b0300491740HavflateN: 6438190.94, Ø: 379400.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund69ddaf17-94c8-4a48-a9b6-ce64b942233e300641996HavflateN: 6442848.80, Ø: 369674.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund89c03e4c-4353-4e12-a1f3-0dc4cb9ac061300670201HavflateN: 6441841.60, Ø: 368737.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsunded4a19dd-68c7-4424-b0ad-4f45ee473f9120478659HavflateN: 6442010.00, Ø: 368043.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundb6cd55f6-9289-40f1-91a7-c4bda635b09c301060181HavflateN: 6443448.10, Ø: 367345.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund9b2ea509-aace-4b78-8d05-28781b8da062300665857HavflateN: 6442564.00, Ø: 368295.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundaf8b9d41-862c-460d-af4a-830c7c5fd3dc300963157HavflateN: 6451624.90, Ø: 371605.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund9c3fca76-633c-4cd3-9e13-2d933da27d55300856568HavflateN: 6448120.70, Ø: 371068.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund31debb95-29d8-4e64-bb43-068a2649607c24452980HavflateN: 6441505.00, Ø: 370132.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund59f5412a-e726-448b-a77a-137ede76c286300770563HavflateN: 6443872.60, Ø: 373346.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundc051f57e-3ed9-4873-990d-10978e280858300799379HavflateN: 6447092.40, Ø: 372854.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundf9bae0e0-f3d5-488d-ad4b-77e54b094897168841310HavflateN: 6440678.00, Ø: 370142.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund16a63b73-2ba4-445e-bbd0-4a535feaf1888966869HavflateN: 6440681.00, Ø: 370141.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsund3e13f16c-f343-4115-8e23-ef6f7a4d014c168874685ElvN: 6453440.00, Ø: 371185.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundba6c9118-f8a1-4678-b15f-7ea80a18d679168876068ElvN: 6453308.00, Ø: 372896.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket