Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 4206 Farsund

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 4206 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4206_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
4206 Farsund97cd97db-ff3f-4291-85a9-5ab91db14331244556100.00N: 6438663.60, Ø: 376691.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsundb04fd0fa-6b75-4677-81d6-576eb44e53b01688213790.55N: 6440655.00, Ø: 367075.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4206 Farsunda872de7b-873b-4930-b81f-59d40d1f2c37244605680.82N: 6453092.00, Ø: 368968.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket