Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4207 Flekkefjord

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4207 FlekkefjordbygningDyrkamark3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4207 FlekkefjordbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4207 FlekkefjordbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4207 FlekkefjordbygningVann20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4207 FlekkefjordbygningspunktAnnenBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4207 FlekkefjordannenBygningStor33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4207 FlekkefjordbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4207 FlekkefjordbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4207 FlekkefjordbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil