Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4211 Gjerstad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4211 GjerstadbygningDyrkamark6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4211 GjerstadbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4211 GjerstadbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4211 GjerstadbygningVann0 HTML-Rapport
4211 GjerstadbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4211 GjerstadannenBygningStor10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4211 GjerstadbygningTiltak97 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4211 GjerstadbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4211 GjerstadbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport