Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4212 Vegårshei

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4212 VegårsheibygningDyrkamark1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4212 VegårsheibygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4212 VegårsheibygningVeg0 HTML-Rapport
4212 VegårsheibygningVann0 HTML-Rapport
4212 VegårsheibygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4212 VegårsheiannenBygningStor0 HTML-Rapport
4212 VegårsheibygningTiltak4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4212 VegårsheibygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4212 VegårsheibygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil