Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4212 Vegårshei

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4212 VegårsheitraktorvegOverlapperVeg10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4212 VegårsheiVegnett_uten_flate2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4212 VegårsheivegavgrensningVegnett2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4212 VegårsheivegnettVegref9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4212 VegårsheivegMedium63 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil