Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4213 Tvedestrand

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4213 TvedestrandbygningDyrkamark9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4213 TvedestrandbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4213 TvedestrandbygningVeg0 HTML-Rapport
4213 TvedestrandbygningVann0 HTML-Rapport
4213 TvedestrandbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4213 TvedestrandannenBygningStor10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4213 TvedestrandbygningTiltak3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4213 TvedestrandbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4213 TvedestrandbygningslinjerBygning17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil