Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4214 Froland

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4214 FrolandbygningDyrkamark3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4214 FrolandbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4214 FrolandbygningVeg0 HTML-Rapport
4214 FrolandbygningVann0 HTML-Rapport
4214 FrolandbygningspunktAnnenBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4214 FrolandannenBygningStor6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4214 FrolandbygningTiltak16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4214 FrolandbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4214 FrolandbygningslinjerBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil