Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4215 Lillesand

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4215 LillesandbygningDyrkamark1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4215 LillesandbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4215 LillesandbygningVeg0 HTML-Rapport
4215 LillesandbygningVann0 HTML-Rapport
4215 LillesandbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
4215 LillesandannenBygningStor3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4215 LillesandbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4215 LillesandbygningspunktBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4215 LillesandbygningslinjerBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil