Store annenbygning-flater i 4215 Lillesand

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 4215 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4215_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
4215 Lillesand36705512-5d69-4b55-9f4e-222a91a850ef1410.75N: 6449451.88, Ø: 450252.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4215 Lillesand21b7e641-3fd9-45e9-9566-5fe2632537e81081.76N: 6449463.49, Ø: 450285.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4215 Lillesand048c047a-05b0-4c3c-a9dc-785094fac87f263.59N: 6459211.81, Ø: 460624.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket