Bygningspunkt i takoverbyggflater i fkb-bygning i 4215 Lillesand

Avvikene skyldes vanligvis at takoverbygget er klassifisert feil (skal være bygning), men kan også skyldes feil registrering i matrikkelen. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTakoverbygg for kommunenr 4215 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4215_bygningTakoverbygg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTakoverbygg_lokalidPosisjonWMS-bilde
4215 Lillesand1c33782c-a596-46cb-99f4-215b0d4d0992300772555ab92dd65-f96b-4377-a194-32d38f7c4529N: 6452927.30, Ø: 458575.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket