Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 4215 Lillesand

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 4215 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4215_bygningTiltak.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTiltak_lokalidSaksnummerTiltakstypeAvgjørelsesdatoPosisjonWMS-bilde
4215 Lillesand0c877256-46bc-4112-88e1-b3955b3d9f351497189054acea50-272a-4f68-a0f0-add4310c9af22019002358nybygg2022-10-19 00:00:00N: 6456959.00, Ø: 463260.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket