Bygningslinjer som ikke ligger på bygningsflate i fkb-bygning i 4215 Lillesand

Avvikene skyldes oftest manglende sletting av bygningslinjer når bygningsflate er slettet i FKB-Bygning. Rettes i FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningslinjerBygning for kommunenr 4215 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4215_bygningslinjerBygning.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
4215 Lillesand4f5ae322-60d9-4d3a-80cf-87396919bdaeBygningslinjeN: 6454212.99, Ø: 463416.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4215 Lillesanddf2f783b-0551-42dc-b329-6d0c4065c0edBygningslinjeN: 6456180.52, Ø: 463271.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4215 Lillesand27dddf98-3edd-4076-978e-df454e771e3cBygningslinjeN: 6454211.50, Ø: 463419.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4215 Lillesanda8e6e76b-a14b-4b8d-99db-dedea7cd10e5BygningslinjeN: 6454311.79, Ø: 463298.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4215 Lillesandf07104fd-7551-4c41-b145-e49dc06cc492BygningslinjeN: 6454309.43, Ø: 463293.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket