Bygningspunkt (flere) som ligger på samme bygningsflate i fkb-bygning i 4215 Lillesand

Avvikene skyldes enten feilregistrering i matrikkel eller manglende bygningsdelelinje i FKB-Bygning. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktBygning for kommunenr 4215 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4215_bygningspunktBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummer (punkt)Bygningsnummer (flate)PosisjonWMS-bilde
4215 Lillesand8a8fc3d3-6dca-43b1-9123-0d8af08b962288411011656902N: 6458332.00, Ø: 461540.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4215 Lillesand8a8fc3d3-6dca-43b1-9123-0d8af08b962288411011657976N: 6458332.00, Ø: 461540.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4215 Lillesand8a8fc3d3-6dca-43b1-9123-0d8af08b962288411011659448N: 6458332.00, Ø: 461540.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4215 Lillesand979d691f-07c7-4f17-9cf9-ab93b91360b488423101656902N: 6458332.00, Ø: 461540.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4215 Lillesand979d691f-07c7-4f17-9cf9-ab93b91360b488423101657976N: 6458332.00, Ø: 461540.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4215 Lillesand979d691f-07c7-4f17-9cf9-ab93b91360b488423101659448N: 6458332.00, Ø: 461540.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket