Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4216 Birkenes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4216 BirkenesbygningDyrkamark14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4216 BirkenesbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4216 BirkenesbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4216 BirkenesbygningVann0 HTML-Rapport
4216 BirkenesbygningspunktAnnenBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4216 BirkenesannenBygningStor18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4216 BirkenesbygningTiltak0 HTML-Rapport
4216 BirkenesbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4216 BirkenesbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil