Store annenbygning-flater i 4216 Birkenes

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 4216 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4216_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
4216 Birkenes10285204-ce7d-4fd6-accb-9a1bfda302d1612.20N: 6489884.88, Ø: 452489.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes89c5afb8-b9a3-46f1-a7ed-7d8347d2d507466.95N: 6463044.90, Ø: 456412.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes48280328-2ac4-4ee1-a227-62a7926613c2373.07N: 6463020.53, Ø: 456331.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes1977c360-15b1-4daf-b5ae-d8003e881749348.35N: 6465955.42, Ø: 454417.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenesd9f5873f-8768-410d-a05e-f14ff8e3f7fa338.89N: 6466656.12, Ø: 454883.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes98e5c664-684a-4e02-93ac-73919f9656b5318.59N: 6466388.24, Ø: 454848.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes5706e7a1-18b1-4444-b5cf-8f89eed949c4311.73N: 6487314.16, Ø: 461043.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes89d5eaf9-4cb0-4457-ae2a-28c1c95cca13267.25N: 6484772.72, Ø: 453621.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenesdc97a8b0-ca4c-49ca-afb6-1dd4e696d882261.46N: 6488579.03, Ø: 448803.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes669f8cf3-dd42-4e21-9067-10feaa0b65b5257.50N: 6462256.26, Ø: 451788.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenesfd26653b-c782-492d-b034-81a65258f227254.70N: 6488558.94, Ø: 461197.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes1c6335f6-3d7b-438a-9ae1-2af8c621aec0251.74N: 6470564.99, Ø: 459164.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenese0f687bb-c7fd-4d10-b446-f4655de87ae4239.47N: 6487661.16, Ø: 439414.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenesba72fed3-9512-4bc7-89c8-ea532e16ef28227.84N: 6487713.17, Ø: 439421.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes41e60bb8-6be1-4f51-b288-f35a8aae1089226.36N: 6483976.99, Ø: 453517.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes127fa64c-d29a-4493-a333-443b8a48a6c9220.45N: 6466740.44, Ø: 457148.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenesce982974-bc9a-4276-abce-d8126e9ef437218.34N: 6487012.86, Ø: 449132.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes33032cb8-ec77-401b-91cb-73a08bb08473205.54N: 6493517.05, Ø: 450570.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket