Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 4216 Birkenes

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 4216 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4216_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
4216 Birkenes2403755c-ff8c-49d4-9c86-4770e2d820752114685421TB161N: 6485779.00, Ø: 453421.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenesde81980b-f2c6-4715-83db-204162a34ae916766824021TB241N: 6471621.00, Ø: 457219.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes1350deaa-c09a-43eb-81c0-ab1b086b32a416768125521TB241N: 6488426.00, Ø: 449187.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes76f42ab5-f36d-4e0a-afbd-354ebcfe453216764504621TB241N: 6464036.00, Ø: 448146.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes8e59d965-4505-4961-93a4-25d33212b36316766244721TB241N: 6464195.00, Ø: 452872.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes484c5431-cef6-41fe-95a8-fb62e16dde4e16768183221TB241N: 6484663.00, Ø: 453329.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes73eb0785-8ae2-497d-b3ec-85191676a698885346021TB241N: 6461420.00, Ø: 452055.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes22b47bda-ae05-4265-a1c4-8f72401f5c3230048295921TB249N: 6489072.60, Ø: 446001.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenesb3fecd66-3ff4-49db-a0dd-6442d08dd56330100634621FA249N: 6485837.10, Ø: 461923.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes509daf73-27c0-4e42-a6f4-fe82b5c76195885591921TB249N: 6471068.00, Ø: 459650.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenesad99dd0d-149d-41b1-8c36-3994e11b636116766815121TB249N: 6471646.00, Ø: 457334.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenesbe73620a-4e36-4b49-af8a-27bb28935c4616768066621TB249N: 6464388.00, Ø: 447388.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes3cd65127-59d2-4193-9a36-c65aca55f83914056173821TB249N: 6486620.00, Ø: 462211.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes43740480-be36-4e5d-b188-338ea3a18a1716768195621TB249N: 6472412.00, Ø: 456328.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket