Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vegflate i fkb-veg i 4216 Birkenes

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vegflate i FKB-Veg. Rettes i matrikkelen eller FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVeg for kommunenr 4216 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4216_bygningVeg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVegtypePosisjonWMS-bilde
4216 Birkenes69c7a06e-3db2-45f3-8a26-c89155d6432521146994VegKjørendeN: 6486852.00, Ø: 450877.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes27619606-7fbb-4217-8a4a-f6373aec90078856524VegKjørendeN: 6489079.00, Ø: 455575.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket