Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 4216 Birkenes

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 4216 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4216_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
4216 Birkenes13db5db2-a4d6-48c4-9880-92264586c5013005922710.00N: 6477809.80, Ø: 448449.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes20cc74c9-172e-4dca-ae28-f648996b4aa53011979280.00N: 6479471.30, Ø: 460755.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes9f4b056a-6197-416b-a562-23ac066f66c71676725820.02N: 6465919.00, Ø: 461432.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenesa46c0da7-503e-49f1-8459-275fd905cc831676715940.07N: 6488941.00, Ø: 457341.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenesc7464503-e2f4-4f70-82ee-60dcdbcccf2b211492760.16N: 6469766.00, Ø: 458749.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes730cb597-6d68-45cd-a798-e768fad66fa51676492460.19N: 6489306.00, Ø: 450320.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes60e20609-b2f4-4d95-93d2-a15e69b1ed093000368660.25N: 6470558.80, Ø: 459158.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenesbc19f1ac-517b-4c2c-99cb-d4571f74f7691676811820.50N: 6487296.00, Ø: 446255.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes1a76d510-2b2b-4ee9-a755-1742ec42d68d1676814090.50N: 6470110.00, Ø: 453439.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenesf945293b-281e-49e3-b0b9-64cdf8737c8c1405621220.54N: 6481683.00, Ø: 459062.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenese6379a83-0f03-4ffd-9a95-a3d862eb5d941676408180.75N: 6482944.00, Ø: 444642.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4216 Birkenes7a0f72f9-38ae-48c9-8a76-76c318c89d201405617030.90N: 6489710.00, Ø: 460103.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket