Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4217 Åmli

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4217 ÅmlibygningDyrkamark31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4217 ÅmlibygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4217 ÅmlibygningVeg0 HTML-Rapport
4217 ÅmlibygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4217 ÅmlibygningspunktAnnenBygning31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4217 ÅmliannenBygningStor9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4217 ÅmlibygningTiltak5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4217 ÅmlibygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4217 ÅmlibygningslinjerBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil