Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 4217 Åmli

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 4217 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4217_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
4217 Åmli85c893de-594b-40cb-b697-79839b9cae4biLuftTN: 6514671.27, Ø: 473226.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli6dbb4484-5620-435f-ad28-b33b611fa625iLuftTN: 6515461.50, Ø: 473385.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlie4e0bef1-6978-4123-9a10-fafcba08b22ciLuftTN: 6513486.71, Ø: 473952.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlib8f8e32a-d89f-4ac9-bbcf-7676692005bciLuftTN: 6511882.58, Ø: 466553.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli5e1a9ce6-555e-4399-a299-df24ce89a781iLuftTN: 6512972.42, Ø: 473230.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli925a6cb3-2ea4-48c5-8624-d90198f1f85eiLuftTN: 6515458.33, Ø: 473389.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli925a6cb3-2ea4-48c5-8624-d90198f1f85eiLuftTN: 6514675.41, Ø: 473228.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli3a4c41e0-7c7f-4190-99ab-e7baeec17f3aiLuftTN: 6512227.39, Ø: 471878.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlie13e6c47-b97a-413b-9c3b-ce28f07f3d3ciLuftTN: 6512215.44, Ø: 471883.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli783bea82-e82d-48d8-a3ec-595397b384bbiLuftTN: 6511887.89, Ø: 466546.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlib142dea6-884d-46df-9385-2e3e2e6f5b02iLuftTN: 6501198.69, Ø: 468018.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli2c822e76-8ea2-426d-be8d-5c45a6c121e3iLuftTN: 6526427.10, Ø: 445153.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli6013fb1a-dd06-496c-8eb5-fd1d291c2b8biLuftTN: 6521251.33, Ø: 465012.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli3d04adf0-9db9-4c96-9cfa-da3dc59493fdiLuftTN: 6518686.67, Ø: 465255.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli0ce1e539-65ce-45f8-b11f-84dc9bb167b7iLuftTN: 6521128.69, Ø: 464947.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli0ce1e539-65ce-45f8-b11f-84dc9bb167b7iLuftTN: 6520638.92, Ø: 465525.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlia1f1b5b8-bb0c-4345-a115-12bf03d33aediLuftTN: 6524104.35, Ø: 461901.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlia1f1b5b8-bb0c-4345-a115-12bf03d33aediLuftTN: 6521133.64, Ø: 464947.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlid7fd16cb-fde1-4f2b-8256-f416f7aa9f80iLuftTN: 6518729.93, Ø: 468346.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli42eab5ed-db06-4b63-b6ce-2ff80722b533iLuftTN: 6535643.36, Ø: 452446.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli913d3691-f748-4193-b1fa-9c074d8ac7f4iLuftTN: 6533947.62, Ø: 453947.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli913d3691-f748-4193-b1fa-9c074d8ac7f4iLuftTN: 6534955.87, Ø: 451906.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli06d801cd-5028-4c75-9f9d-06d32a4bf7f9iLuftTN: 6533601.71, Ø: 453622.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli8ca45f93-0bdb-4b22-8eef-47bdbbcf3f44iLuftTN: 6499342.89, Ø: 481579.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlif45cb74c-06c5-4c6c-ad20-7dae12f5323biLuftTN: 6505198.84, Ø: 479419.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli8d058cf4-965a-477d-94a0-c7985dfc14e2iLuftTN: 6523794.43, Ø: 461388.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli91388700-1538-46db-bf02-a31bcbf4a7adiLuftTN: 6524986.82, Ø: 460174.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli2dc32ca3-dea1-4113-b666-ab5f9e091a33iLuftTN: 6527935.48, Ø: 457774.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli02dd056e-861a-4d77-a909-61778b32f831iLuftTN: 6521915.38, Ø: 462091.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli77e19afb-13ab-4a6c-b00e-3484c284aefbiLuftTN: 6527923.11, Ø: 457747.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli99e71710-9ab6-41cc-b788-005cd399d71ciLuftTN: 6521927.90, Ø: 462069.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli2f8b8036-174d-4917-b4cd-ef8cb6e81fe3iLuftTN: 6526119.93, Ø: 459647.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli2f8b8036-174d-4917-b4cd-ef8cb6e81fe3iLuftTN: 6524106.59, Ø: 461895.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli5c87ddce-a050-481b-8c60-89e4564d181fiLuftTN: 6526124.37, Ø: 459644.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli18a767b1-82f1-4b7e-a582-40f66966dad7iLuftTN: 6510288.38, Ø: 467609.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli8446b407-f4f9-4603-a005-c34d3c1ae8d0iLuftTN: 6517801.96, Ø: 470370.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmliaa09e1a4-618a-48c9-bcce-657bbef475f2iLuftTN: 6510410.94, Ø: 467586.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli789b1517-17e7-457e-95bf-8a8826158da6iLuftTN: 6512031.85, Ø: 471695.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlia3e17812-c148-48c5-ac1f-e438aaacd8fbiLuftTN: 6513498.67, Ø: 473944.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlic78fcfd4-88b7-4994-9f09-ca79ff51b804iLuftTN: 6519065.69, Ø: 469578.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli0eff1084-2963-42c9-8274-74e79338f781iLuftTN: 6514502.93, Ø: 470122.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli13d34eb8-6725-4f5c-a0fb-878c0b4b78d7iLuftTN: 6518415.76, Ø: 471410.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli8c0fae64-ae1d-4b60-a801-91269e59e5bbiLuftTN: 6523413.00, Ø: 448010.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli8c0fae64-ae1d-4b60-a801-91269e59e5bbiLuftTN: 6522062.40, Ø: 448207.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli467153f9-7e2e-4636-a3e4-c3d908d8f97biLuftTN: 6514629.69, Ø: 456690.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli7e48973f-f277-4c32-974d-5beff3416d7ciLuftTN: 6513261.01, Ø: 456535.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli148db3c2-625f-49aa-9a7b-a542d3371792iLuftTN: 6520218.85, Ø: 451970.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlif9a6af3a-8fcf-4629-bc88-15e8f65d8f71iLuftTN: 6520112.35, Ø: 453101.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlid08c7938-5311-4371-9fa5-eee79ee617cfiLuftTN: 6531716.61, Ø: 455789.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli6e877155-b315-48ea-b586-043ec0bc6641iLuftTN: 6516808.34, Ø: 454417.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli32127afd-e134-4c14-9a1a-4aacee653dd9iLuftTN: 6520223.67, Ø: 451970.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli67fbaf26-edd1-4ebd-8444-cd3311e574d2iLuftTN: 6512616.53, Ø: 449213.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli5d61f66d-293f-4f7b-ac0f-ded583c6ef95iLuftTN: 6531714.12, Ø: 455787.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli75e98db6-d99a-4a74-9201-2d01786b7b6biLuftTN: 6517889.91, Ø: 444614.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli0e098b8b-7106-48a7-b2c1-43fa8ab98007iLuftTN: 6532861.12, Ø: 447235.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlia393e377-9d35-4e53-bc1c-d2007c7c369fiLuftTN: 6518698.03, Ø: 452142.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli3c600d42-8f98-4da7-9502-f1abbe16ecediLuftTN: 6530239.18, Ø: 456167.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli4d083554-2a2c-442b-8bc9-99f67250fcb8iLuftTN: 6519359.34, Ø: 450988.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli58ce82ae-d6e2-40a2-8091-a65ef7daf5d5iLuftTN: 6517413.57, Ø: 441967.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli58ce82ae-d6e2-40a2-8091-a65ef7daf5d5iLuftTN: 6517458.42, Ø: 443362.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlidfacb89e-8eff-48d4-a560-69b4769db2aaiLuftTN: 6520109.22, Ø: 453104.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli57611872-975e-4b90-b053-9b0ddfe07ea2iLuftTN: 6517269.06, Ø: 455338.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli5f9ef3f9-b388-41b1-b84e-f6903c38b8c9iLuftTN: 6513875.01, Ø: 456605.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlicd8ba590-a45e-4795-b354-0d60804b0a59iLuftTN: 6514129.01, Ø: 456780.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli4831b7c2-0c1b-44b2-a1c9-f350b35bffa5iLuftTN: 6504673.60, Ø: 463613.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli4831b7c2-0c1b-44b2-a1c9-f350b35bffa5iLuftTN: 6504445.79, Ø: 463609.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli707f872b-eb8f-4f14-8d60-1f96314db0fdiLuftTN: 6504440.08, Ø: 463608.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlid7dd62e9-b317-4617-92a7-493e9f733298iLuftTN: 6504678.50, Ø: 463611.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli4c0d0bdf-ee36-455e-9291-c52f92c0b983iLuftTN: 6501264.76, Ø: 465235.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli31bbad2a-e0e4-4675-a259-59154d8727dfiLuftTN: 6523176.70, Ø: 458359.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmliec422a2e-504d-480b-a302-e6bb4e032c62iLuftTN: 6523175.21, Ø: 458365.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli84f56713-1046-4ecc-955e-8c6ca6990c8diLuftTN: 6523760.39, Ø: 461368.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli13b2ae08-dabf-4fab-bff5-02bed9ea4691iLuftTN: 6526445.73, Ø: 479972.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlie8ce7189-5a45-48ee-9424-ad278c344d9fiLuftTN: 6507990.16, Ø: 458395.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlie8ce7189-5a45-48ee-9424-ad278c344d9fiLuftTN: 6508435.81, Ø: 459381.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli2a47c111-0e2a-430b-8db8-e4e918376ab7iLuftTN: 6507836.87, Ø: 462192.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli4c1ad560-c71e-4d64-8f36-16b46f22a3ediLuftTN: 6507971.45, Ø: 458383.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlic434745e-339d-43cb-a3c4-c0dd5621a865iLuftTN: 6508423.50, Ø: 462535.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlic434745e-339d-43cb-a3c4-c0dd5621a865iLuftTN: 6508295.11, Ø: 462202.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli8db71e2c-35d7-496c-b55f-dce7d228b879iLuftTN: 6508429.42, Ø: 459425.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli6e7e2c3c-645d-42cb-a788-d46938f96822iLuftTN: 6507822.00, Ø: 462200.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli151c3f33-02a8-491f-9be7-3a903f21827ciLuftTN: 6513858.85, Ø: 456603.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmliac08aac7-ed5c-4354-9ac0-5340fc1dec8ciLuftTN: 6509979.14, Ø: 466509.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli1c776c1d-9c07-49b2-abec-4986d1b5a676iLuftTN: 6508424.04, Ø: 462544.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli1c776c1d-9c07-49b2-abec-4986d1b5a676iLuftTN: 6509534.26, Ø: 464776.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli32f48dd0-f8a0-4c47-bb7b-f7b913710752iLuftTN: 6509977.24, Ø: 466506.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli741923ee-9951-42f9-9b11-f35721693f27iLuftTN: 6514583.15, Ø: 456804.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmliff304e2c-ceb6-4c59-90c4-ba9b81c93fd7iLuftTN: 6511089.24, Ø: 457757.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli56b0e895-7533-42bc-9b23-eab2e080d3b7iLuftTN: 6514128.67, Ø: 456774.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli7efbe588-a3ec-407b-91eb-a503b0f3a31aiLuftTN: 6512305.41, Ø: 441326.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmliaf4b3e74-b2f3-408c-869e-1c91908faee7iLuftTN: 6509800.02, Ø: 448681.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmliecf2b35d-14a5-46f6-9fbf-5fed8b6f97d1iLuftTN: 6513528.48, Ø: 446504.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli2e3916f8-a846-4dde-91a4-55e999cbdddfiLuftTN: 6514581.18, Ø: 456809.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli47742800-2b46-41e7-a808-ef4a3f15a818iLuftTN: 6522171.38, Ø: 474972.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli583c74f9-359b-4593-8904-70baeca27e74iLuftTN: 6524557.16, Ø: 475357.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli645ad3ef-b121-4013-90c1-aa58de3a52a2iLuftTN: 6524519.10, Ø: 475371.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli4b28c6db-8595-4356-bc05-1ca0defd7760iLuftTN: 6522658.62, Ø: 480049.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli4b28c6db-8595-4356-bc05-1ca0defd7760iLuftTN: 6522128.36, Ø: 479701.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli25f1f6aa-a57b-4469-9579-81bcb23f387aiLuftTN: 6522179.77, Ø: 474837.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlia5c8d810-7431-40f9-a289-edf3d88bb819iLuftTN: 6519985.54, Ø: 481388.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli99306c0e-e511-41c7-998c-99b9b7dcfb66iLuftTN: 6526888.73, Ø: 476010.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlie9b58e45-8664-4a4e-8e6b-f1fa7df56570iLuftTN: 6526872.86, Ø: 476028.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmliee60181a-9980-4804-a21f-9aaa68266535iLuftTN: 6523371.65, Ø: 475422.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlia4287bc5-040f-4f19-b1a8-22366a28ed4biLuftTN: 6526445.73, Ø: 479972.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli68611323-06e4-408f-aa70-9c35a06ef716iLuftTN: 6505465.15, Ø: 481812.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmli63e24641-662e-43f0-8307-a531b6009f6diLuftTN: 6505206.74, Ø: 481232.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4217 Åmlie4191262-27b9-4a96-990a-2946b6a72c8ciLuftTN: 6505820.20, Ø: 483484.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket