Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4218 Iveland

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4218 IvelandbygningDyrkamark1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4218 IvelandbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4218 IvelandbygningVeg0 HTML-Rapport
4218 IvelandbygningVann0 HTML-Rapport
4218 IvelandbygningspunktAnnenBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4218 IvelandannenBygningStor12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4218 IvelandbygningTiltak4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4218 IvelandbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4218 IvelandbygningslinjerBygning14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil