Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4219 Evje og Hornnes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4219 Evje og HornnesbygningDyrkamark8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4219 Evje og HornnesbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4219 Evje og HornnesbygningVeg0 HTML-Rapport
4219 Evje og HornnesbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4219 Evje og HornnesbygningspunktAnnenBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4219 Evje og HornnesannenBygningStor10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4219 Evje og HornnesbygningTiltak3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4219 Evje og HornnesbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4219 Evje og HornnesbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil